To give you the best experience, this site uses cookies. Continuing to use 9bis.net means you agree to our use of cookies.
 

English version Russian version Version française Nederlandse versie Versión española Version portuguese Version polonaise Italian version Versiunea româna   KiTTY News

KiTTY : Automatyczny zapis

Ostatnia zmiana : 2013/01/26 19:01

KiTTY web siteKiTTY przechowuje konfigurację w rejestrze systemu Windows (sesje, klucze serwerów, parametry) w kluczu [HKEY_CURRENT_USER\Software\9bis.com\KiTTY].

Dla bezpieczeństwa ten klucz jest zapisywany do pliku kitty.sav za każdym razem, gdy wykonana zostanie zmiana konfiguracji (w momencie wyjścia z okna dialogu konfiguracyjnego).

Podczas pierwszego uruchomienia KiTTY zarówno klucz w rejestrze jak i plik z kopią konfiguracji są puste. Program kopiuje więc wszystkie sesje zdefiniowane w kluczu PuTTY (o ile takie są).Istnieje możliwość zaszyfrowania pliku kitty.sav przy użyciu podanego hasła. Aby włączyć to zabezpieczenie należy otworzyć dowolną sesję, a następnie wywołać wiersz poleceń specjalnych naciskając kombinację klawiszy CTRL+F8. Treaz trzeba wprowadzić polecenie /configpassword a po nim wybrane hasło.


Powrót na stronę domową