To give you the best experience, this site uses cookies. Continuing to use 9bis.net means you agree to our use of cookies.
 

English version Russian version Version française Nederlandse versie Versión española Version portuguese Version polonaise Italian version Versiunea româna   KiTTY News

KiTTY : Skroty

Ostatnia zmiana : 2013/01/26 19:01

KiTTY web siteKiTTY używa nowego klucza w rejestrze Windows o nazwie [HKEY_CURRENT_USER\Software\9bis.com\KiTTY\Commands].


Powstał on w celu zdefiniowania nowego menu: "User command".


Aby utworzyć nowe menu ściągnij i uruchom ten przykładowy plik. Nowe menu jest dostępne poprzez przytrzymanie klawisza CTRL i kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu wewnątrz okna KiTTY. Następnie należy wybrać pozycję "User Command".

Możez dodać do menu tyle poleceń, ile potrzebujesz. Skróty klawiszowe (Ctrl+Shift+A ...) są przypisywane do poleceń wg kolejności utworzenia.

Skróty można całkowicie wyłączyć, jeśli powodują konflikty z innym oprogramowaniem (np. jeśli używasz Midnight Commander'a w oknie KiTTY). Należy w tym celu dopisać dwie linie do pliku kitty.ini:

kitty.ini file
[KiTTY]
shortcuts=noPozcząwszy od wersji 0.60.56 KiTTY używa dwóch nowych sposobów definiowania skrótów użytkownika. Masz możliwość utworzenia:
  • skrótu do każdej zapisanej sesji poprzez utworzenie w rejestrze wpisu [HKEY_CURRENT_USER\Software\9bis.com\KiTTY\Sessions\SessionName\Commands], gdzie SessionName powinno być nazwą odpowiedniej zapisanej wcześniej sesji
  • skrótu do każdego folderu sesji poprzez utworzenie w rejestrze wpisu [HKEY_CURRENT_USER\Software\9bis.com\KiTTY\Folders\FolderName\Commands]


Powrót na stronę główną